„Should You Use The SNOOZE Button?”


i wszystko jasne.
tymczasem wśród rozwiązań alternatywnych:
 

Marzec 25, 2013