ProFORMA: Probabilistic Feature-based On-line Rapid Model Acquisition

czyli 3d scanning przy pomocy kamery. to zaczyna być zbyt proste..

Listopad 23, 2009