Obama Budget Cuts Visualization

rzecz o “dużych” cyfrach w kontekście.. /via jimray/

Maj 15, 2009