Neil Gaiman – Inspirational Commencement Speech

Gaiman o tym, co ważne. łeb w łeb z Wujkiem Steve:
 

Listopad 20, 2012 ,