LEGO Great Ball Contraption

na fali najnowszego dzieła Akiyuki – takiej oto sortownicy:
 

Styczeń 4, 2013